Pogoji uporabe

S tem, ko uporabljate tacticalfoul.com, prav tako pa tudi s prijavo in registracijo na spletnem mestu, se šteje, da ste kot uporabnik seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe in da jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe portala in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča portal. Za uporabo portala med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin v okviru portala, uporaba funkcij in storitev portala, prav tako pa tudi prenos datotek in drugih vsebin iz spletnega mesta.

Spletno mesto tacticalfoul.com si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje uporabe. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. tacticalfoul.com ne prevzame odgovornosti za nedelovanje oziroma zaprtje spletnega mesta.

Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh tacticalfoul.com, katere avtorji so uporabniki spletne strani tacticalfoul.com.

Uporabniki

Uporabnik se zavezuje, da storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali reprodukcije katerekoli vsebine brez pisnega dovoljenja spletnega mesta. V komunikaciji na portalu ne bo žaljiv in ne bo uporabljal sovražnega govora oziroma prekršil pravila etičnega kodeksa komentiranja storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe, ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov, ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo,onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam. ne bo nepooblaščeno dostopal do spletnega mesta in nepooblaščeno objavljal vsebine brez predhodnega dovoljenja. Kršitve se kaznuje z ukinitvijo uporabniškega računa in v nadaljevanju blokiranjem IP naslova.

Nasvet uporabnikom

Uporabnik naj hrani svoje uporabniško ime ter geslo za dostop do spletnih storitev na portalu tacticalfoul.com. V primeru neavtorizirane uporabe uporabniških podatkov naj oškodovani uporabnik pisno obvesti spletno mesto o kršenju njegovih uporabniških pravic. Uporabnik je odgovoren za prebiranje, odpiranje in gledanje vseh vsebin na spletnem mestu. Starostnih omejitev za vsebine na tacticalfoul.com ni. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine registracijo na spletnem mestu tacticalfoul.com. Spletno mesto si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletne strani tacticalfoul.com zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme ter se zavuzuje, da bo o vseh daljših motnjah delovanja (več kot 24 ur) predčasno obvestila uporabnike.

Zasebnost

Spletno mesto tacticalfoul.com se zavezuje, da bo spoštovala zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Uporabnik soglaša, da lahko spletno mesto tacticalfoul.com njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Spletno mesto tacticalfoul.com se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne. podatkov.

Intelektualna lastnina

Spletno mesto tacticalfoul.com je last Marka Terlikarja in z njim tudi vse vsebine, logotipi, fotografije in ostala avdiovizuelna ter tekstovna dela. Vsi omenjeni elementi so tako predmet intelektualne lastnine, s čimer ima Marko Terlikar edino pravico razpolaganja s pravicami do vseh vsebin na portalu. Uporabnik portala ima pravico dostopanja do portala, registrirani uporabnik pa ima poleg pravice dostopanja do portala tudi pravico uporabe aktivnosti, ki jih lahko uporablja kot registrirani uporabnik. Z dostopom do spletnega mesta se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, neizključno in le za zasebne namene uporablja vsebino portala pod pogoji iz teh splošnih pogojev uporabe. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Marka Terlikarja.